CALENDARI 2015-2016!

En aquest calendari trobareu totes les dates especials, com per exemple: les col·lònies, els dies que no es fa mijac, les sortides, les excursions i altres!*:

3 OCT 2015  Inici de curs 

10 OCT 2015  Festa 

31 OCT 2015  Festa 

7 i 8 NOV 2015  Formació diocesana (hi ha mijac) 

5 DES 2015  Festa 

19 DES 2015  Nadalada i sopar de munis 

27, 28, 29 o 28, 29, 30 DES 2015  Colònies Nadal

5 GEN 2016  Pessebre vivent (PNX) 

16 GEN 2016  Inici 2n trimestre 

6 FEB 2016  Formació sanitària 

20 FEB 2016  Llum, festa 

5, 6 MAR 2016  Formació diocesana (no hi ha mijac) 

12 MAR 2016  Assaig caramelles

19, 20, 21 MAR 2016  SSS 

26 i 27 MAR 2016  Caramelles 

2 ABR 2016  Inici 3r trimestre 

10 ABR 2016  Caminada 

23 ABR 2016  Sant Jordi i SÍ QUE ES FA MIJAC 

30 ABR 2016  Festa  8 MAI 2016 

Mijacada  28 MAI 2016  Fi de curs diòcesi 

21 i 22 MAI 2016  Sortida 50 anys 

18 JUN 2016  Fi de curs 

25 i 26 JUN 2016  Sortida fi de curs munis 

2 i 3 JUN 2016  Sortida fi de curs munis