Diners de Caramelles: Per a què serveixen?

2013-04-07 16:28

On van els diners que recollim?

Un any més els nens i nenes i els monitors del MIJAC Crist rei sortim a cantar les Caramelles i ballar ball de bastons per celebrar la Pasqua i l'arribada de la primavera. Com veureu, durant els nostres cants, sempre passem entre el públic una cistella molt engalanada amb la qual anem recollint donacions. Però aquests diners no són pas per nosaltres! <<A no?>> direu, <<On van a parar llavors?>>. Doncs veureu, com a exemple dels valors que volem transmetre al MIJAC sempre hem destinat aquestes aportacions a algun projectes solidari, generalment relacionat amb nens que viuen en condicions menys favorables a les nostres.

Després de dos anys fent aportacions a projectes locals, enguany hem decidit contribuir amb la tasca que estan fent uns voluntaris de Navarcles, l'Arc de la Solidaritat, en un barri marginal de El Salvador. Els nens d'aquest barri són molt vulnerables a l'ambient inestable en el que viuen i tenen molt risc d'exclusió social. Per això a través de l'apadrinament d'infants i de la cooperació amb l'Obra Social Dominiques Anunciata s'intenta oferir als nens un espai on puguin formar-se en condicions i de manera adequada a les seves necessitats socials, espirituals, físiques i intel·lectuals.

Ara mateix el lloc on s'ofereix aquest suport als infants i també a les famílies es troba en un estat avançat de deteriorament. Per això aquest any destinarem els diners de les caramelles al projecte de restauració d'aquest centre, perquè des del mijac creiem que es molt important, i sobretot quan la realitat externa és tan dura, tenir un espai on els nens puguin sentir-se estimats i protegits i créixer sense por, sent nens el temps que els pertoca.