Activitats de Centre

Durant, l'any es realitzen diferents activitats conjuntes amb tot el centre, de diferents tipus.

Aquestes tenen per objectiu la cohesió, la coneixença i la entesa entre grups, a més d'aprendre a treballar de forma col·lectiva.

A continuació s'expliquen detalladament de què tracten i quan es fan.

 

Actualment aquest espai es troba en construcció.